THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH THI KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
  16:05:20 15/12/2014
  TT THẦY DẠY Môn học Lớp Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Dạy, thi tại chức
                      Dạy Thi Địa điểm
  1 Phạm Quang Dũng Cơ sở thiết kế MXD 56KM1,2   789 P31H2
  T1-7
  012 P31H2
  T1-7
      789 P31H2
  T1-5
       
  2 Lưu Đức Thạch Máy XD 56XF   456 P412H1
  T1-6
      456 P412H1
  T1-7
         
      Máy XD 49CTTH1             21/10-26/10 PD: 26/10/2013
  L1: 28/10/2013
  Thanh Hóa
      ĐA Máy làm đất                    
      Thực tập TN                    
      ĐATN                    
  3 Hoa Văn Ngũ Máy XD 56TL1,2     123 P31H2
  T10-12
      456 P31H2
  T10-19
       
      Máy XD 49CTVI             07/10-12/10 PD: 12/10/2013
  L1: 14/10/2013
  Vinh
      ĐA Máy làm đất                    
      Thực tập TN                    
      ĐATN                    
  4 Trần Văn Tuấn MSXVLXD 55VL1,2   456 P31H2
  T17-19
    456 P31H2
  T1-7;10-18
           
      Máy XD 49CTHD             18/10-24/10 PD: 24/10/2013
  L1: 25/10/2013
  Hải Dương
      Đồ án MSXVLXD                    
      Thực tập TN                    
      ĐATN                    
  5 Nguyễn Duy Thái Kết cấu thép MXD 55KM1,2 456 P31H2
  T1-7
    456 P31H2
  T1-5
    456 P31H2
  T1-7
         
      Máy XD 48CTHY             25/10-31-/10 PD: 31/10/2013
  L1: 01/11/2013
  Hưng Yên
      ĐA Kết cấu thép                    
      Thực tập TN                    
      ĐATN                    
                           
  6 Dương Trường Giang Máy nâng chuyển 56VL1,2     123 P31H2
  T1-7
  456 P12H2
  T1-3
           
      Máy XD 50CTHG-A,B             11/10-17/10 PD: 18/10/2013
  L1: 19/10/2013
  Bắc Giang
      ĐA Kết cấu thép                    
      Thực tập TN                    
      ĐATN                    
                           
  7 Cao Thành Dũng MSXVLXD LT08VL     789 P608H1
  T1-7
  012 P608H1
  T1-7
  012 P31H2
  T3-7
         
      Máy XD 49CTNX (345) P601H1
  T5-9
      (345) P601H1
  T5-9
           
      Máy XD 49CTTQ             30/9-5/10 PD: 05/10/2013
  L1: 07/10/2013
  Tuyên Quang
      Đồ án MSXVLXD                    
      Thực tập TN                    
      ĐATN                    
                           
  8 Nguyễn Văn Tịnh Máy XD 56CD3,4     012 P308H1
  T1-6
      012 P31H2
  T1-7
       
      Máy XD 49CTCG     (345) P412H1
  T5-9
      (345) P412H1
  T5-9
      ĐHXD
      ĐA Kết cấu thép                    
      Thực tập TN                    
      ĐATN                    
                           
  9 Nguyễn Tiến Nam Máy Làm Đất 55KM1,2   456 P31H2
  T1-7
    123 P31H2
  T1-7
    123 P31H2
  T1-5
       
      Máy XD 49XDLT     (345) P603H1
  T5-9; 11-15
          PD: 27/11/2013
  L1: 30/11/2013
  L2: 14/01/2014
  ĐHXD
      Máy XD 50CĐCY             10/10-16/10 PD: 17/10/2013
  L1: 18/10/2013
  Yên Bái
      ĐA Máy làm đất                    
      Thực tập TN                    
      ĐATN                    
                           
  10 Nguyễn Thiệu Xuân Máy XD 49XDDN           (345) P613H1
  T11-20
    PD: 06/01/2014
  L1: 07/01/2014
  L2: 18/01/2014
  ĐHXD
      NC Thực nghiệm MXD 55KM1,2 123 P31H2
  T1-3
        123 P31H2
  T1-7
         
      ĐATN                    
  11 Nguyễn Tiến Dũng Máy XD 56XE   789 P202H1
  T1-6
      789 P202H1
  T1-7
         
      Máy XD 50CTĐA-A,B             09/10-15/10 PD: 16/10/2013
  L1: 17/10/2013
  Sơn Tây
      Đồ án MSXVLXD                    
      Thực tập TN                    
                           
  12 Hà Thẩm Phán Máy XD 56CD1,2   789 P212H1
  T1-6
      789 P31H2
  T1-7
         
      Máy XD 49CTDN             T5-T8 PD: 05/11/2013
  L1: 06/11/2013
  L2: 13/01/2014
  Chùa Láng
      ĐA Kết cấu thép                    
      Thực tập TN                    
                           
  13 Vũ Anh Tuấn Máy XD 56CG1,2 789 P31H2
  T10-19
      789 P31H2
  T10-12
           
      Máy XD 49CTAS     (345) P208H1
  T5-9
      (345) P208H1
  T5-9
    PD: 17/10/2013
  L1: 18/10/2013
  L2: 17/12/2013
  ĐHXD
      Thực tập TN                    
                           
  14 Vũ Liêm Chính Máy XD 49CTKT   (345) P109H1
  T10-14
    (345) P109H1
  T10-14
           
      ĐA TN                    
  15 CGH Máy XD 56CD7 123 P409H1
  T1-6
  123 P409H1
  T1-7
               
      Máy XD 56CD5,6   456 P308H1
  T1-6
  456 P308H1
  T1-7
             
      Máy XD B18XD2           23456 P33H2
  T13-20
       
                           
  Ghi chú: Tuần 01 bắt đầu từ (12/08/2013); Tiết (345) bắt đầu từ 18h00; Tuần 08,09 nghỉ thi Block 1.
Thông báo của khoa
Dữ liệu đang cập nhật...
Thư viện hình ảnh
Đối tác